• MilieuPrestatie Gebouwen
  Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  105

  In deze video wordt de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  88

  In deze video worden diverse duurzame meetmethodes kort toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  83

  In deze video wordt dieper ingegaan op de Milieuprestatie Gebouwen (MPG).

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  77

  In deze video worden de subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  68

  In deze korte video wordt het kennisplatform ‘Circulearning’ geïntroduceerd.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  67

  In deze video wordt het onderdeel losmaakbaarheid uit de BCI toegelicht. Zo komen de vier indicatoren aan bod die samen de losmaakbaarheid van een product of gebouw bepalen.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  59

  In deze video wordt het onderdeel materiaalgebruik in de Building Circularity Index (BCI) toegelicht. Zo krijg je met deze video inzicht in de wijze waarop materiaalgebruik gemeten en berekend kan worden.

  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  58

  In deze video wordt ESG geïntroduceerd.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  57

  In deze video wordt Het Nieuwe Normaal toegelicht: een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  55

  In deze video wordt Circulair Inkopen geïntroduceerd. Wat is het? Hoe werkt het? Wat levert het op? En wat zijn sprekende voorbeelden?

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  54

  In deze video wordt dieper ingegaan op circulaire verdienmodellen. Zo worden er verschillende varianten toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  50

  In deze video wordt de werking van de Building Circularity Index (BCI) toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  47

  In deze video wordt dieper ingegaan op financiële restwaarde. Zo wordt uitgelegd hoe je financiële restwaarde kunt bepalen aan de hand van een aantal voorbeelden.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  45

  In deze video wordt uitgelegd op welke wijze circulariteit kan bijdragen aan het behalen van een LEED certificaat.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  44

  In deze video wordt de R-ladder toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  43

  In deze video wordt de Living Building Challenge nader toegelicht. Hierbij gaat het om de inhoud, de filosofie en de raakvlakken met circulariteit.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  43

  In deze video’s leer je meer over circulair aanbesteden. Wat betekent het en waarom is dit belangrijk?

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  43

  In deze video worden belangrijke financiële prikkels behandeld. Deze kunnen circulaire keuzes stimuleren en zo bijdragen aan de transitie richting een circulaire (bouw)economie.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  42

  In deze video wordt LEED geïntroduceerd.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  40

  Deze introductie gaat kort in de relatie tussen financiën en circulariteit en bevat belangrijke achtergrondinformatie voor de rest van de kennismodule.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  40

  In deze video’s wordt ingegaan op levenscyclusanalyse (LCA) in de bouwsector.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  40

  In deze video wordt Paris Proof Nieuwbouw toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  39

  In deze video wordt een toelichting gegeven op de EU Taxonomy.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  39

  In deze video wordt hergebruik van bouwmaterialen behandeld. Zo wordt toegelicht wat hergebruik concreet oplevert en hoe je het voor elkaar krijgt om bouwmaterialen succesvol her te gebruiken.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  39

  Deze video bevat een introductie van het begrip circulariteit. Zo wordt de definitie van circulariteit benoemd en worden basisconcepten rondom circulariteit toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  39

  In deze twee video’s wordt het onderwerp afval toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  38

  In deze video wordt toegelicht hoe circulariteit in BREEAM Nieuwbouw en Renovatie is opgenomen. Zo worden een aantal circulaire credits uitgelicht en wordt uitgelegd hoe je meer circulariteit aan je project kunt toevoegen met de principes van BREEAM.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  38

  In deze video wordt een circulair transformatieproject toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  37

  Deze video bevat een korte introductie van circulariteit binnen de installatietechniek.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +
 • Prijs opties +
  0( 0 Reviews )
  36

  In deze video wordt het begrip ‘Cradle to Cradle’ toegelicht.

  Om toegang te krijgen tot deze inhoud moet je eerst Vriend van Circulearning worden.
  Prijs opties +